N4

~なさい

Ma nézzük a ~なさい formát. Ezzel már találkoztatok biztosan, csak nem tudtátok a hátterét. Ugye az おやすみなさい ismerősen hangzik? 🙂

~てすみません

A すみません szót már mindenki ismeri biztosan, aki idáig eljutott, azt jelenti, hogy bocsánat. Most viszont speciálisan egy cselekményért fogunk vele bocsánatot kérni, ehhez elé kerül az ige て-alakja.

~たらいい/~といい – jó lenne, ha

Ez a két kifejezés ugyanazt jelenti, jó lenne, ha, kellene tenni, remélem.

~よう

ような + főnév

~ておく – előkészítés

A ~ておく kifejezés egy, a jövőben biztosan befejezendő cselekményre vonatkozik, előkészítése egy jövőbeli cselekménynek. A hétköznapi nyelvben sokszor とく formára rövidül. Természetesen ragozható ige képződik belőle, ráadásul negatív igékhez (~ないで) is lehet kapcsolni, így mindent ki tudunk fejezni vele.

~かもしれない – talán

A かもしれない bizonytalanságot fejez ki és ez kevesebb, mint amennyi bizonyosság a 多分【たぶん】szóban van. Hétköznapi használatban gyakran a vége lemarad és csak かも-t használnak. 

~たがる

Akkor használjuk ezt a kifejezést, amikor (általában, de nem kizárólag) valaki más akar csinálni valamit, lényegében ez a ~たい párja. Igeként ugyanúgy tagadhatjuk, tehetjük múlt időbe vagy folyamatos jelen időbe, mint bármelyik másikat.

頻度【ひんど】- gyakoriság

Bizonyos időszakon belül x alkalommal ismétlődő cselekmények körülírásához használjuk az időtartam に gyakoriság mintát.

のに – bár, pedig, ugyan

A のに két tagmondatot köt össze, amiből a másodikban van valami, ami meglepődést, csalódottságot vált ki a mesélőből.

ため – számára, kedvéért, érdekében

A ため arra használatos, hogy egy cselekmény vagy egy tevékenység valami célból vagy valaki számára történik.